Główne działania podejmowane przez Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku:

  • Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku
  • Organizacja Festiwalu Kultury Muzycznej w Leżajsku
  • Patronat nad przedsięwzięciami muzycznymi: koncertami, konkursami i warsztatami muzycznymi.
  • Udostępnianie posidanego instrumentarium i sprzętu muzycznego uczniom szkół muzycznych.