Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku rozpoczęło działaność 9 stycznia 2009 roku. Powstało na zapotrzebowanie środowiska, w którym brakowało organizacji zajmującej się organizowaniem i wspieraniem działalności kulturalnej. Inicjatorami powołania towarzystwa byli: Stanisław Jaworski - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Leżajsku i Janusz Szpila - miejscowy pasjonat muzyki.

Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku w założeniach jest organizacją pozarządowa, której podstawowym celem jest promowanie kultury muzycznej, wspieranie instytucji kultury, szkół muzycznych i osób fizycznych, zajmujących się czynnie działalnością kulturalną, a w szczególności działalnością muzyczną.