• Organizacja imprez artystycznych: koncertów, festiwali, seminariów;
  • Wspieranie finansowe działalności instytucji zajmujących się oświatą muzyczną;
  • Wspieranie finansowe amatorskich inicjatyw kulturalnych;
  • Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów, wydawnictw muzycznych;
  • Nieodpłatne udostępnianie posiadanego sprzętu muzycznego dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez kulturalnych przez odrębne instytucje lub osoby trzecie;
  • Wydawanie folderów informacyjnych, materiałów reklamowych i innych pism promujących kulturę muzyczną;
  • Inne niezbędne działania, których celem nadrzędnym jest promowanie kultury muzycznej.